8 Effective ข่าวเด่นวันนี้ Elevator Pitches

http://jeffreylken189.almoheet-travel.com/12-stht-key-wkb-khaw-den-wnn-phe-x-tha-hikhnd-sma-r-thr-xb-cooler-na

"เข้าใจผิดทั่วประเทศ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ แจง เรียนออนไลน์เฉพาะ ม.ปลายเพียงแค่นั้น วานนี้(22 เดือนพฤษภาคม) นายณัฏฐพล คราวปกาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวมาว่า ความเข้าใจที่ว่าผู้ปกครองจำต้องทำการเรียนการสอนออนไลน์